Oude IJsselstreek op glas

ICT kennis en economie 2014

De volgende informatie is van ICT kennis en economie 2014:

Huishoudens en personen

In ›2006 gebruikte bijna iedereen van de internetgebruikers al een zoekmachine en dit is niet verder gestegen in› 2013. Het aandeel internetters dat mappen deelt om muziek of films uit te wisselen is tussen 2006 en 2013 gestegen van 24 naar 33 ›procent. Het aandeel dat berichten plaatst op chatrooms, nieuwsgroepen en fora is ook gestegen: van 27 naar 43 ›procent. 

Internetgebruikers van 75› jaar of ouder hebben minder verschillende internetactiviteiten uitgevoerd dan de mensen die jonger zijn. Drie kwart van de internetgebruikers van 75 ›jaar of ouder heeft wel eens een zoekmachine gebruikt. De helft heeft gemaild met attachments. Daarnaast heeft een vijfde via internet gebeld.

Online tv-kijken steeds populairder

Televisieprogramma’s worden allang niet meer alleen via een tv-kanaal gevolgd; het online bekijžken van tv-programma’s via apparaten met internettoegang waaronder televisies zelf, neemt inmiddels een hoge vlucht. In ‘2013 keek 23‘ procent van de Nederlanders van 13 ‘jaar en ouder wel eens tv-programma’s via een laptop of netbook. De laptop is daarmee het meest gebruikte apparaat om online tv te kijžken. Ook het bekijžken van uitzendingen via de tablet komt relatief vaak voor: 17 ‘procent. Ongeveer één op de tien keek tv via de smartphone in ‘2013. 

Glasvezel in Nederland

Steeds meer Nederlandse huishoudens hebben de technische mogelijkheid om via een glasvezelverbinding (FttH) te internetten. In› 2013 had 18 ›procent van alle Nederlandse huishoudens toegang tot een glasvezelnetwerk. 

Telewerken 

Telewerken is al ongeveer tien jaar aan een opmars bezig. Het percentage bedrijven met telewerkfaciliteiten is meer dan verdubbeld sinds 2003. Telewerken betekent hier dat medewerkers van buiten de bedrijfsvestiging de ICT-systemen van het bedrijf kunnen gebruiken (ook thuiswerken). Het gaat daarbij niet alleen om toegang tot e-mail, maar ook om toegang tot bestanden, intranet en softwaresystemen.

Steeds meer bedrijven ondersteunen telewerken. In ›2013 was het aandeel in Nederland 64 ›procent.

Internetverkeer

Het volume van het internetverkeer is opnieuw sterk gestegen. In december› 2013 registreerde de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), één van de grootste internetknooppunten ter wereld, 544 ›duizend terabyte aan dataverkeer.

Dat betekent een stijging van 27 ›procent ten opzichte van dezelfde periode van het jaar er voor. Het volume van het internetverkeer nam de afgelopen jaren onafgebroken toe. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat steeds meer mensen het internet intensiever gebruiken. Hiermee wordt bedoeld frequenter maar ook het toenemende gebruik van zwaardere toepassingen zoals het bekijken van video’s in HD-kwaliteit.